Kategorilendirilmemiş

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar / Genel kullanım şartları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, (Nakliye Mühendisi) tarafından işletilmekte olan internet sitesi ve mobil uygulamalar (PLATFORM), www.nakliyemuhendisi.com üzerinden açık ihale ile yük taşıtmak, üzere PLATFORM’a kayıt olan Gerçek ve Tüzel kişiler (Kullanıcılar) ile Nakliye Mühendisi arasında, ÜYE KAYIT aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. KULLANICILAR, PLATFORM’a üye oldukları andan itibaren bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış sayılacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

KULLANICILAR, PLATFORM’a üye olurken işbu sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, PLATFORM’da sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; NAKLİYE MÜHENDİSİ tarafından PLATFORM’da yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin NAKLİYE MÜHENDİSİ tarafından Site’de açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3. NAKLİYE MÜHENDİSİ Kullanım, Üyelik Şartları

PLATFORM’da açık ihale başlatılması yetkisi, sadece NAKLİYE MÜHENDİSİ ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME’yi, NAKLİYE MÜHENDİSİ’ne üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR’da bulunmaktadır. NAKLİYE MÜHENDİSİ’ne üye olmak için reşit olmak, yani en az 18 yaşını doldurmuş olmak, üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak ve NAKLİYE MÜHENDİSİ tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmuş olmak gerekir. Reşit olmayan kişiler NAKLİYE MÜHENDİSİ’nde sunulan hizmetlerden faydalanamazlar. Reşit olmayan şahısların bu kurala rağmen yaptıkları hiçbir işlemin hukuken geçerliliği olmayacaktır. KULLANICI, NAKLİYE MÜHENDİSİ’nde bir işlemi gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin şartları yanında, yürürlükte olan ilgili tüm kanun ve mevzuata uygun davranmayı peşinen kabul ve taahhüt eder, Aksi halde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki yaptırımların muhatabı KULLANICI olacaktır. Böyle bir durumda KULLANICI, NAKLİYE MÜHENDİSİ’ni sorumlu tutamayacağını ve hangi ad altında olursa olsun NAKLİYE MÜHENDİSİ’den her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, “Kullanıcı Üye Kayıt Formu”na, kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICI, “Kullanıcı Üye Kayıt Formu” ile kayıt olurken ve NAKLİYE MÜHENDİSİ’ni kullanırken, şifre ve kullanıcı adı bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacaktır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından NAKLİYE MÜHENDİSİ’nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan NAKLİYE MÜHENDİSİ’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI, diğer Kullanıcılarla veya NAKLİYE MÜHENDİSİ ile iletişim kurarken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Kullanıcıları ve üçüncü şahısları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve NAKLİYE MÜHENDİSİ’nde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetine katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

NAKLİYE MÜHENDİSİ bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI’yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten çıkarma veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını sahiptir. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya NAKLİYE MÜHENDİSİ ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyeliği sona erdirilecektir.

NAKLİYE MÜHENDİSİ, KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI’nın NAKLİYE MÜHENDİSİ üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, açtığı ihaleleri kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

KULLANICI, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve NAKLİYE MÜHENDİSİ kullanıcılığının iptal edilmesi halinde NAKLİYE MÜHENDİSİ’dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4. İhale Başlatmak ve İhalelerin Geçerliliği

NAKLİYE MÜHENDİSİ, KULLANICIDAN Taşıma İhalesi Başlatmak için veya aldığı evden eve nakliyat hizmetleri için hiçbir ücret talep etmemektedir.

KULLANICININ Taşıma İhalesi Başlatmak için öncelikle Üye Girişi alanını kullanarak, Kullanıcı Üye Kayıt Formu eksiksiz doldurması gerekmektedir. KULLANICI Üye Girişi yaparken kaydettiği bilgilerin gerçeği yansıttığını eksik ve yanlış bilgi girişi nedeniyle oluşabilecek sorunların tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI başlattığı taşıma ihalesine gelen tekliflerde belirtilen nakliye ücretlerinin kayıtları NAKLİYE MÜHENDİSİ’nde bulunmamaktadır. Bundan dolayı oluşacak anlaşmazlık durumlarında NAKLİYE MÜHENDİSİ sorumlu değildir.

KULLANICININ bir teklifi onaylaması ve Tekliflerin Takibi kısmında verdiği izinler haricinde iletişim bilgileri 3. şahıslar ile paylaşılmaz. NAKLİYE MÜHENDİSİ her ihale için KULLANICI’ya İhalesinin durumu ile ilgili bilgi amaçlı SMS gönderir.

KULLANICI onaylanmamış taşıma ihalelerini dilediği zaman www.nakliyemuhendisi.com adresine kendi kullanıcı adı ve şifresi ile girip herhangi bir sebep belirtmeksizin iptal edebilecektir.

5. İhalelerin İptali

KULLANICILAR başlatıp sonuçlandıramadıkları ihaleleri diledikleri zaman iptal edebilirler. NAKLİYE MÜHENDİSİ, başlatılan ihalelerdeki bilgilerin yanlış, eksik veya mükerrer olması halinde başka bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilecektir.

6. Taşıma Hizmetinin Yerine Getirilmesi

NAKLİYE MÜHENDİSİ kendisi bizzat yük ve eşya taşıma işi yapmamaktadır. NAKLİYE MÜHENDİSİ, PLATFORM üzerinden aldığı taşıma işlerini Türkiye’nin değişik illerinde yerleşik Nakliye Firmalarına alt yüklenici olarak delege etmektedir. NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın verdiği hizmet KULLANICI ile nakliye firmasını nitelikleri belirlenmiş bir yükün, üzerinde anlaşılmış bir fiyatla taşınmasına aracılık etmekten ibarettir. Bir nakliye firmasının NAKLİYE MÜHENDİSİ’den iş alabilmesi için aranılan Hizmet Seviyesi koşullarını taşıması ve NAKLİYE MÜHENDİSİ ile sözleşme imzalamış olması şarttır. NAKLİYE MÜHENDİSİ müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, hizmeti yerine getirecek nakliye firmalarını özenle seçmektedir.

NAKLİYE MÜHENDİSİ eşyanın sökülmesi taşınması, yerleştirilmesi aşamasında oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. Eşyanın taşınması aşamalarında oluşabilecek hasarlardan taşımayı yapan nakliye firması sorumlu olacaktır. KULLANICI’lar taşıma sırasında olabilecek kaza, yangın vb. durumlara karşı prim ödeyerek sigorta yapabilecektir. Sigorta yapılmasını isteyen KULLANICI’ların taşıma ihalesi başlatma formuna ek olarak anlaştığı firmaya bunu belirtmeleri gerekmektedir.

7. NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın Kullanılmasına İlişkin Garanti ve Sınırlı Sorumluluk Yasal Uyarısı

NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır. NAKLİYE MÜHENDİSİ, çalışanları veya içerik sağlayıcıları, NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın web sitesinin kesintisiz hizmet vereceğini, yazılım hatası içermeyeceğini garanti etmemektedir.

NAKLİYE MÜHENDİSİ, yayınladığı bilgilerin hata içermeyeceğini, her zaman güncel olacağına dair garanti vermemektedir.

8. Sistem Kesintisi Nedeniyle Hizmetin Aksaması

Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde halen devam eden ihalelere teklif verilmesinde ve ihalelerin kesinleştirilmesinde oluşacak geçici aksamaların ihalenin sıhhatine zarar vermeyeceği konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Kesinti giderildikten sonra, açık ihaleler kaldıkları aşamadan devam eder. KULLANICI’lar bu tür gerekçelerle NAKLİYE MÜHENDİSİ’dan hiç bir hak talep edemezler.

Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra “teknik arızalar” olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle NAKLİYE MÜHENDİSİ, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir.

9. Ticari Markalar / Telif Hakları

NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın İş Modeli tamamen NAKLİYE MÜHENDİSİ tarafından tasarlanmış olup 5846 sayılı kanun kapsamındaki haklar münhasıran NAKLİYE MÜHENDİSİ’ya aittir. NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın logoları ve fikir ve sanata ilişkin hakları saklıdır. NAKLİYE MÜHENDİSİ’da gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları NAKLİYE MÜHENDİSİ’ya aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. NAKLİYE MÜHENDİSİ, her türlü Fikri mülkiyet ve Telif haklarını saklı tutmaktadır.

10. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, NAKLİYE MÜHENDİSİ, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Geçerli Kanun

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Taraflar, NAKLİYE MÜHENDİSİ ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HUMK kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler.

12. Tebligatlar

Kullanıcıların, NAKLİYE MÜHENDİSİ’ya “Taşıma İhalesi Formunda” bildirdikleri adres, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir.

İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

13. Verilerin Korunması/ Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması

NAKLİYE MÜHENDİSİ, Kullanıcıların paylaştıkları kişisel verilerinizin korunması, hukuka aykırı şekilde erişimi ve işlenmesine kapalı tutulması için gerekli özeni gösterir ve tedbir alır.

NAKLİYE MÜHENDİSİ, Kullanıcının kişisel verisini sadece talep edilen nakliyat işleminin sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi amacı ile kullanır. Bu amacı aşan bir veri işleme yapmayacağını kabul ve beyan eder.

NAKLİYE MÜHENDİSİ hiç bir şart altında kullanıcının kişisel verisini kendi ihalesine teklif veren nakliyat firmaları dışındaki üçüncü kişilerle paylaşmayacağını beyan ve taahhüt eder.

NAKLİYE MÜHENDİSİ ’nin iş modeli kullanıcıların iletişim bilgilerinin kendi ihalelerine teklif vermiş sınırlı sayıda Nakliyat Firması ile paylaşılmasını gerektirmektedir.

Kullanıcı Nakliyat İhalesi başlatırken formun açıklama kısımlarını dikkatli okuduğunu ve paylaştığı kişisel verilerinin münhasıran yapmak istediği nakliyatın gerçekleşmesi ile sınırlı olmak üzere işleneceğini ve verilerinin sadece kendi ihalesine teklif vermiş olan Nakliyat Firmaları ile paylaşılmasına açık rıza gösterdiğinin beyanı olarak ilgili kutucuğu işaretler.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Aydınlatma Metnini okuyunuz.

14. Harici Linkler

Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, NAKLİYE MÜHENDİSİ; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

15. Genel

NAKLİYE MÜHENDİSİ, burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla NAKLİYE MÜHENDİSİ’nın işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve NAKLİYE MÜHENDİSİ’nin sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda; işbu Sözleşme şartlarını revize etme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli hale getirme, teklif kurallarında değişiklik yapma, ihale sisteminin biçim, yöntem, süre ve çeşitlerini değiştirme, hakkına sahiptir.

NAKLİYE MÜHENDİSİ, Kullanıcı’ya PLATFORM’da ilan etmek kaydıyla, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

NAKLİYE MÜHENDİSİ, PLATFORM’da yayınlanan materyallerin bütün fikri mülkiyet haklarının sahibidir veya lisans sahibidir. Bu çalışmalar, dünyada uygulanmakta olan telif hakları ve antlaşmalar ile korunmaktadır ve bunlara ilişkin bütün haklar saklıdır. KULLANICILAR, PLATFORM’da bulunan materyalleri ticari amaçlı olarak kullanamaz. Sitenin faaliyetlerini kopyalamak gibi sitenin fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi, site sahibine yasal işlemlerle hakkını araması imkanı verecektir.

İşbu sözleşme, tarafların üzerinde anlaşmaları ile KULLANICI’nın “Kullanıcı Üye Kayıt Formu”nu doldurarak NAKLİYE MÜHENDİSİ’ne Kullanıcı başvurusu yapması üzerine ve NAKLİYE MÜHENDİSİ  Kullanıcı başvurusunu onayladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir